Diabetes

Vårdprogram Diabetes

diabeteskap2 Ispadlogo
Svensk version 2016/2017; ska revideras 2024 ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018
 1.  Definition, epidemiologi och klassifikation  2017-05-02 Definition, epidemiology, and diagnosis and classification
 2. Faser av typ 1 diabetes hos barn och ungdomar 2017-03-17 Stages of type 1 diabetes in children and adolescents
 3.  Type 2 diabetes mellitus in youth
 4. Diagnos och omhändertagande av barn och ungdomar med monogen diabetes 2017-05-01 The diagnosis and management of monogenic diabetes in children
and adolescents
 5. Handläggning av diabetes orsakade av cystisk fibros 2017-05-02 Management of cystic fibrosis-related diabetes in children and adolescents
 6. Utbildning inom diabetesvård
2017-05-02
Diabetes Education in children and adolescents
 7. Diabetes vid öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar 2017-01-01 The delivery of ambulatory diabetes care
 8.  Uppföljning och bedömning av glucoskontroll  2017-01-01  Assessment and monitoring of glycemic control
 9. Insulinbehandling 2017-03-07  Insulin treatment
10.  Kostråd till barn och ungdomar med diabetes 2017-05-05  Nutritional management
11.Ketoacidos och hyperosmolärt syndrom hos barn och ungdomar 2021-05-24 https://endodiab.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/VP_diabetes_ketoacidos_HHC-210524.pdf ISPAD Guidelines 2018: DKA. Pediatric Diabetes October 2018;19 (Suppl. 27): 155–177
12. Handläggning av hypoglykemi hos barn med diabetes 2017-01-01  Assessment and management of Hypoglycemia
13. Handläggning och insulinjustering hos barn med Diabetes typ 1 vid sjukdom med eller utan feber 2018.01.20  Sick day management
14. Fysisk aktivitet och diabetes  2019-10-20  Exercise
15. Diabetes och kirurgi
2021-06-23
Management of children with diabetes requiring surgery (AP oct 2018)
16. Psykologiskt stöd till barn och ungdomar med typ 1 diabetes 2019-10-20  Psychological issues
17. Diabetes hos ungdomar 2018-07-10  Adolescence
18. Makrovaskulära komplikationer 2017.05-08

Nefropati hos barn och ungdomar med diabetes 2019-10-20

Diabetisk retinopati (ögonskada) 2019-10-20

 Microvascular and macrovascular complications
19.  Other complications and associated conditions

 

20.  Managing diabetes in preschool children
21.  Diabetes Technologies
 Riktlinjer CGM/FGM

Glukosmätning vid insulinbehandlad diabetes hos barn

Datum 201710-24 
 Riktlinjer för insulinpump för barn och ungdomar med T1DM Datum Maj 2015
MiniMed 670g, hybrid closed loop insulinpump NT-råd….  /2018-11-15 Datum 2019-02-21
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar© Sveriges Kommuner och Landsting, 2017,
Best.nr: 5336
Redaktör: Annelie Petersson
Produktion: KombineraDatum 2018-11-21
Egenvardsplan-diabetes-skola 3.0 final Datum 2024-01-21
Egenvårdsplan-diabetes- förskola 2.0 final Datum 2024-01-21
Bilaga till läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag vid diabetes hos barn och ungdomar Datum 2020-03-10  (stavfel rättat 20-09-28)
Ketoacidos (DKA) och hyperosmolärt hyperglykemiskt koma (HHC) vid diabetes
Författare: Ragnar Hanås, Frida Sundberg, Stefan Särnblad och referensgruppen. Granskat av SFPED:s styrelse.
Datum: 2023-12-09 (Uppdaterad)
Ispadlogo ISPAD Guidlines 2018

specifikt till DKA — kap 11

KNEP vid diabetes

Här finns hjälp till självhjälp för alla barn, unga och deras anhöriga som tycker att det är svårt med egenvården vid diabetes. Här finns också stöd till diabetesteam för utredning och behandling av egenvårdsproblem och stöd till skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin.

http://www.Karolinska.se/KNEP


access_time 2024-04-28 08:31:49

forum Kommentarer

 • Hej!
  Fint med uppdaterat DKA-PM!!
  Dock så undrar jag om snabb rehydrering för vikterna 45-80 kg blev rätt? Nu ska en 80 KG person rehydreras med 1000 ml/tim…
  MVH
  Torun

  Torun Tobjörnsdotter

  , 25 maj, 2021 |
  • Hej Torun,

   Fint att du läser noggrant! Ja, det är 12,5 ml/kg som ges i 1, max 2 tim.

   Men redan 2018 hade vi tagit bort spärren på vätska för de som väger lite mer. Se dock brasklappen ang. obesa patienter.

   Om du hittar en annan tabell i en Akutpediatrikbok så är denna för gammal och bör slängas!

   Vänl hälsn,

   Ragnar

   PS Svarade i början på juni men det tycks ha kommit bort

   Ragnar Hanås

   , 23 juni, 2021 |

Kommentera