Styrelsen

Namn Adress Mandatperiod
Anna Olivecrona
Ordförande
Barn-och ungdomskliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro
anna.olivecrona@regionorebrolan.se
maj 2018 – maj 2021
Ola Nilsson
Sekreterare
Örebro universitet
Institutionen för Medicinska Vetenskaper
Campus USÖ, rum C1213
701 82 Örebro
tfn vx 019-30 30 00
ola.nilsson@ki.se
 maj 2019- maj 2021
Bengt Lindberg
Kassör
Skånes universitetssjukhus Malmö
Barn- och ungdomsmedicin
205 02 Malmö
tfn vx 040-33 10 00
bengt.lindberg@skane.se
maj 2017 – maj 2020
Frida Sundberg
Ledamot
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Diabetesmottagning  barn
416 85 Göteborg
tfn vx 031-342 10 00
frida.sundberg@vgregion.se
maj 2017- maj 2020
Rikard Nergård
Ledamot
ricard.nergardh@ki.se maj 2019- maj 2022
Karin Åkesson-Elfvin
Ledamot
Länssjukhuset Ryhov
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken,
551 85 Jönköping
tfn vx 010-241 00 00
karin.akesson.elfvin@rlj.se
maj 2018 – maj 2021
Anna Nordenström
Ledamot
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Q2:05
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
tfn vx 08-517 700 00
anna.nordenstrom@ki.se
maj 2017- maj 2020
Uppdrag Namn Mandatperiod
Revisor Maria Elving maj 2018-maj 2021
Revisorssuppleant Johan Svensson maj 2018-maj 2021
Valberedning Helena Larssonn
sammankallande
maj 2018 – maj 2021
Svetlana Lajic maj 2018 – maj 2021
Stefan Säärnblad maj 2018 – maj 2021

access_time 2019-09-25 12:14:19

forum Kommentarer

Kommentera

event Kalender