Arbetsgrupper

Nationella rådsgruppen för tillväxtstörningar

Peter Bang (ordf.) peter.bang@liu.se , Överläkare och professor i pediatrik, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper och HKH Kronprinsessan Victorias Barn- och ungdomssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland
Maria Elfving (vice ordf.) maria.elfving@skane.se Överläkare och docent, VO Barnmedicin Skånes universitetssjukhus, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet
Jovanna Dahlgren
jovanna.dahlgren@vgregion.se
Överläkare och professor i pediatrisk endokrinologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper och Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg. Är tillika registerhållare för Nationella GH registret för barn
Hans Fors
hans.fors@vgregion.se
Överläkare, doktor i medicinsk vetenskap, Institutionen för Kliniska Vetenskaper och Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg
Anna-Lena Fureman
annalena.fureman@regionjh.se
Överläkare, Barn – och ungdomskliniken, Östersunds sjukhus, Region Jämtland Härjedalen
Lars Hagenäs
lars.hagenas@ki.se
Överläkare, docent i barnendokrinologi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Anton Holmgren anton.Holmgren@regionhalland.se Överläkare och doktor i medicinsk vetenskap, Barn- och ungdomskliniken i Halmstad
Maria Lodefalk
maria.lodefalk@regionorebrolan.se
Överläkare och doktor i medicinsk vetenskap, Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset Örebro; Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet
Elena Lundberg
elena.lundberg@umu.se
Överläkare och doktor i medicinsk vetenskap, Norrlands universitetssjukhus, Barncentrum, Institutionen för kliniska vetenskaper pediatrik, Umeå universitet
Ricard Nergårdh
ricard.nergardh@ki.se
Överläkare och doktor i medicinsk vetenskap, Akademiska Barnsjukhuset och Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala universitet
Anders Tidblad anders.tidblad@sll.se Överläkare och doktor i medicinsk vetenskap, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet och Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Delföreningens arbetsgrupp för utbildningsfrågor (2021 -2022)

Ola Nilsson (sammankallande), Örebro/Stockholm, ola.nilsson@ki.se,
Auste Pundziute Lyckå, Göteborg,  auste.pundziute-lycka@vgregion.se
Jovanna Dahlgren, Göteborg, jovanna.dahlgren@vgregion.se
Markus Lundgren, Malmö/Lund, markus.lundgren@med.lu.se

Registerhållare i Nationella tillväxthormonregistret (2021-2024)

Jovanna Dahlgren, Göteborg, jovanna.dahlgren@vgregion.se

Ordförande SWEDIABKIDS  expertgrupp och SPEDF representant i styrgruppen för NDR

Karin Åkesson, Jönköping, karin.akesson@rjl.se

BLF’s arbetsgrupp för XLH (X-Linked Hypophosphatemia)

Hans Fors, Göteborg, hans.fors@vgregion.se

Jan Gustafsson, Uppsala, Jan.Gustafsson@kbh.uu.se

Ricard Nergårdh, Uppsala, ricard.nergardh@akademiska.se

Sigrun Hallgrimsdottir, Stockholm,  sigrun.hallgrimsdottir@sll.se

Bengt Lindberg, Malmö, bengt.lindberg@skane.se

NAG Diabetes (Nationell arbetsgrupp för Diabetes)

Frida Sundberg, Göteborg frida.sundberg@vgregion.se


access_time 2021-10-22 16:48:53

forum Kommentarer

Kommentera

event Kalender