Arbetsgrupper

Nationella rådsgruppen för tillväxtstörningar
Peter Bang, peter.bang@liu.se , sammankallande (mandatperiod 2017-2020)

Jan Gustafsson
Elena Lundberg
Hans Fors
Jovanna Dahlgren
Lars Hagenäs
Ricard Nergårdh
Svante Norgren
Maria Elfving
Anna-Lena Fureman
Anna-Karin Albin
Maria Lodefalk
Anton Holmgren
Karin Åkesson
 jan.gustafsson@kbh.uu.se
elena.lundberg@umu.se
hans.fors@vgregion.se
jovanna.dahlgren@vgregion.se
lars.hagenas@ki.se
ricard.nergardh@ki.se
svante.norgren@sll.se
maria.elfving@skane.se
annalena.fureman@regionjh.se
Anna-Karin.Albin@skane.se
maria.lodefalk@regionorebrolan.se
Anton.Holmgren@regionhalland.se
karin.akesson@rjl.se


Delföreningens arbetsgrupp för utbildningsfrågor

Ola Nilsson (sammankallande), Anna-Karin Albin, Jovanna Dahlgren,  Magnus Lundström (2018-2021),

Registerhållare i Nationella tillväxthormonregistret
Jovanna Dahlgren (2018-2021)

Registeransvarig för NDR/SWEDIABKIDS
Karin Åkesson (2018-2021)

BLF’s arbetsgrupp för XLH (X-Linked Hypophosphatemia)
Hans Fors, Göteborg
Jan Gustafsson, Uppsala
Ricard Nergårdh, Uppsala
Lars  Hagenäs, Stockholm
Bengt Lindberg, Skåne

NAG Diabetes (Nationell arbetsgrupp för Diabete)
Stefan Jansson ordf (Uppsala-Örebro)


access_time 2019-10-20 22:41:14

forum Kommentarer

Kommentera

event Kalender