Korrigering för prematuritet vid inprickning i den vanliga tillväxtkurvan

[Hur ska mätningarna gå till]

När man prickar in längd, vikt och huvudomfångsmätningar på den vanliga kurvan måste, för prematurt födda barn, en åldersmässig korrigering göras. Antalet veckor prematuritet ska dras av från den kronologiska åldern för att kurvpositionen ska kunna jämföras med icke prematura barns. Detta innebär också att man inte kan föra in mätvärden i kurvan förrän barnet har en ålder motsvarande fullgången tid. I praktiken är det lämpligt att föra in både ålderskorrigerat och icke korrigerat värde i kurvorna (och förbinda punkterna med en horisontell linje) eftersom det då blir lättare att se vilka värden som är korrigerade. Det är viktigt att påpeka att den icke-korrigerade kurvan inte innehåller någon information i relation till bakgrundskurvan. Frågan om hur länge det är nödvändigt att ålderskorrigera beror till stor del på vad kurvorna används till och på graden prematuritet. Om det är viktigt att värdera förändringar i positionen på längdkurvan kan man vid en grav prematuritet behöva fortsätta ålderskorrektionen upp till 4-5 årsåldern. Vid en lindrig prematuritet kan man däremot oftast sluta ålderskorrigera vid 12-24 månaders postnatal ålder.

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare,
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Publicerad: 2012-02-09

access_time 2018-03-07 14:32:41

event Kalender