Hur ofta ska mätningarna göras?

[Hur går mätningarna till?]

Upprepade mätningar av barnet görs för att dokumentera ett tillväxtförlopp. Rutinmässiga mätningar på alla barn görs med täta mellanrum under de första levnadsåren i samband med hälsokontrollerna på BVC. Svenska skolbarn mäts och vägs rutinmässigt enligt skolhälsovårdens övervakningsprogram ca vartannat år från 6 – 16 år. För att få en uppfattning om individens tillväxt- och mognadsförlopp skulle det egentligen vara önskvärt med årliga mätningar för alla barn också under skolåldrarna[14]. I praktiken blir det dock ett litet antal barn med avvikande längd och/eller tillväxt som följs med tätare intervall. Det är då bra att veta att de kortaste intervall som normalt är informativa främst är beroende av den åldersrelaterade tillväxthastigheten för respektive längd, vikt och skallomfång. När det gäller längdmätningar är detta intervall en månad under första levnadsåret, två månader under andra levnadsåret och tre månader under tredje året. Under resten av barnets tillväxtperiod fram till fullvuxen längd är det kortaste meningsfulla intervallet halvårsvisa längdmätningar. För huvudomfånget som har en stor andel av sin totala tillväxt under första levnadsåret är det kortaste mätintervallet då sannolikt två till tre veckor. Den vanliga frågeställningen vid täta, upprepade huvudomfångsmätningar är hydrocefalus varvid man kan behöva mäta varje vecka.

 


[14] American Academy of Paediatrics rekommenderar att längdmätningar och inprickning på tillväxtkurva görs för alla barn vid följande åldrar: födelsen, 2-4 dagars ålder, 1månad, 2m, 4m, 6m, 9m, 12m 15 m, 18m, 24m och sedan årligen till 21 års ålder.

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare,
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Publicerad: 2012-05-15

access_time 2018-03-07 14:30:15

event Kalender