Finns årstidsvariationer i tillväxten?

[Hur går mätningarna till?]

Sannolikt finns det för många barn en årstidsvariation i tillväxten med högre hastighet under vår och sommar och lägst under vintern. Denna variation har som regel liten betydelse för bedömning av tillväxtförlopp eftersom den medför bara marginella förändringar i positionen på längdtillväxtkurvan. Bedömning av tillväxten görs bäst från mätningar på årsbasis.

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare,
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Publicerad: 2012-02-09

access_time 2018-03-07 14:31:40

event Kalender