Syndromspecifika tillväxtkurvor

[ Hur är tillväxtkurvorna gjorda]

Armspannsmåttet är från början av skolåldern genomsnittligtMånga syndrom medför avvikande tillväxtmönster under barndomen och annorlunda tillväxtkapacitet under puberteten. De vanligaste syndromen är de med avvikande antal kromosomer d.v.s. Turners (45,X), Klinefelters (47,XXY) och Downs (ex. 47,XX,+21) syndrom och det finns specifika tillväxtkurvor för dessa liksom för ett antal andra syndrom (ex. Marfans, Noonans och Prader Willis syndrom). Vid Turners och Noonans syndrom är tillväxtperioden förlängd på grund av utebliven respektive försenad pubertet. Vid Prader-Willis syndrom är pubertetsutvecklingen vanligen ofullständig. Har man kännedom om det genomsnittliga tillväxtmönstret går det bra att följa tillväxten hos barn med olika syndrom även på vanliga tillväxtkurvor. Det kan dock vara pedagogiskt ur familjens perspektiv att använda en syndromspecifik tillväxtkurva. För tillstånd med gravt påverkad tillväxt där längdpositionen ligger klart nedom -3 SD linjen kan man använda tillväxtkurvor med utökade SD-linjer (t.ex. ±5 SD) för att bättre kunna följa tillväxtförloppet. lika med

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Publicerad: 2012-05-15

access_time 2018-03-08 13:59:22

event Kalender