Prematurkurvor

[Hur är tillväxtkurvorna gjorda?]

Kurvorna för prematura barns längd, vikt och huvudomfång baseras på födelsestorleken för barn födda efter olika graviditetslängder. De representerar därför den intrauterina tillväxten och visar medelvärden med spridningsmått (±3 SD) från 24:e veckan till fullgången tid. Kurvorna bygger däremot inte på data från den faktiska extrauterina tillväxten hos prematura barn. Det mycket för tidigt födda barnet klarar som regel inte att följa födelsepositionen utan sjunker i alla tre kurvorna till en lägre position med långsam, ibland ofullständig, återhämtning. Alla prematura barn bör följas på prematurkurvorna fram till fullgången tid varefter korrektion för prematuritetstiden ska göras på de postnatala kurvorna.

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Publicerad: 2012-05-15

access_time 2018-03-08 13:32:37

event Kalender