Midjemåttskurvan

[Hur är tillväxtkurvorna gjorda]

Midjemåttet anses som ett bättre mått än BMI för att värdera övervikt och obesitas eftersom det speglar den centrala-viscerala fettmängden som är kopplat till kardiovaskulär och metabol sjukdom. Data från moderna studier visar en större sekulär ökning för midjemått än för BMI vilket antyder att frekvensen övervikt och obesitas kan underskattas om man enbart registrerar BMI, det är således viktigt att bevaka att utvecklingen inte går mot en större central fettdeposition. En modern populationsbaserad midjemåttskurva har konstruerats från den holländska tvärsnittsstudien 1997 utgående från drygt 7000 vardera av pojkar och flickor. Kurvan visar nivåer för medel samt ±2 SDS. Eftersom midjemåttet inte är normalfördelat blir avståndet mellan SD-linjerna inte enahanda. Man har i kurvan inkluderat risknivågränser som ska ange övervikt och obesitas. Dessa nivåer är teoretiskt uppskattade efter motsvarande risknivåer för BMI

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Publicerad: 2012-05-15

access_time 2018-03-08 13:27:09

event Kalender