Armspannskurvan

[ Hur är tillväxtkurvorna gjorda]

Armspannsmåttet är från början av skolåldern genomsnittligt lika med kroppslängden och kan därför användas som ersättning för längd vid t.ex. ortopediska eller neurologiska handikapp då det är svårt att få adekvata längdmätningar. Även för barn som är strålbehandlade mot ryggraden och får kort rygg, kan armspannsmätningar vara av värde för att följa tillväxten. Armspannsmåttet kan prickas in i den vanliga längdkurvan och ger en bra uppfattning om längdtillväxten. Man behöver således ingen särskild armspannskurva. Vid vissa genetiska syndrom är armspannsmåttet kortare (t.ex. vid dyskondrosteos) och vid andra längre (t.ex. Sotos syndrom) än totallängden och kan då ge en vägledning till möjlig diagnos

 

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Publicerad: 2012-05-15

 


access_time 2018-03-08 13:55:10

event Kalender