Tillväxt och kroppslig mognad under skolperioden - adrenarke

[Barnets tillväxt- och mognadsperioder]

Under skolperioden växer barnet med avtagande hastighet fram till pubertetsstarten och tillväxthastigheten minskar ju längre puberteten dröjer. För det genomsnittligt mognande barnet är hastigheten alldeles före pubertetsstart 5 cm/år för pojkar och 5,5 cm/år för flickor. Könsskillnaden beror på att flickor startar sin pubertet tidigare, det vill säga vid en högre hastighet, än pojkar.

Hos båda könen börjar binjurebarken producera androgena hormoner vid 7-8 års ålder. Detta brukar kallas adrenarke och ger mer eller mindre uttalade ”hudpubertets”-tecken med stimulation av talg- och så kallade apokrina svettkörtlar så att barnen kan få kvisslor och börja lukta vuxensvett. Enstaka barn får axillar- eller könsbehåring. Adrenarke är inte kopplad till den egentliga pubertetens mekanismer, d.v.s till hypofys-gonadaxeln. En hudpubertet som uppträder tidigare under barndomen (prematur adrenarke) är inte ovanligt. Normalt medför den inte accelererad tillväxt eller skelettmognad. Det har diskuterats om en prematur eller en mer intensiv adrenarke än normalt indikerar risk för metabolt syndrom i vuxen ålder.

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Publicerad: 2012-05-15

access_time 2018-03-07 13:40:36