Spädbarnsårets tillväxt

[Barnets tillväxt- och mognadsperioder]

Det första levnadsårets tillväxt (”infancyperioden”) är dramatisk och kan till viss del betecknas som en fortsättning på fostertillväxten eftersom nutritionen då har så stort inflytande. Sammanlagt växer barnet cirka 25 cm under första året men tillväxthastigheten bromsas in mycket snabbt under perioden vilket syns i Figur 9. Vid ett års ålder är längden genomsnittligt cirka 75 cm med ett spridningsmått (1 SD) av 2,6 cm. Pojkar är då genomsnittligt 1,5 cm längre än flickor men skillnaden minskar till knappt 1 cm vid två års ålder. Viktutvecklingen är intensiv under första levnadsåret, bidragande är en signifikant fettspurt. Detta avspeglas i BMI-måttet som vid födelsen är cirka 14,0 kg/m2 för både flickor och pojkar för att öka brant till 17,5-17,9 vid ett års ålder (Figur 3).

Figur 3 BMI-standardkurvan visar fettspurten under första levnadsåret. Vä, flicka med matningsproblem och dålig viktuppgång. Hö, BMI-förlopp för pojke som helammas och har en uttalad fettspurt. I båda fallen ser man att BMI-måttet, liksom för normalkurvan, vänder nedåt efter första levnadsåret.

Figur 3 BMI-standardkurvan visar fettspurten under första levnadsåret. Vä, flicka med matningsproblem och dålig viktuppgång. Hö, BMI-förlopp för pojke som helammas och har en uttalad fettspurt. I båda fallen ser man att BMI-måttet, liksom för normalkurvan, vänder nedåt efter första levnadsåret.

Rörelser i relativ position på längd- och viktkurvorna är speciellt uttalade under första levnadsåret. Typiskt rör sig stora barn nedåt i kurvan och små uppåt. Barn som är födda tillväxthämmade t.ex. på grund av dålig placentafunktion gör oftast en omedelbar snabb längd- och viktspurt (s.k. catch-up tillväxt) under den första eller de första levnadsmånaderna. Mätning av barnets vikt och längd bör göras med täta intervall på BVC under det första levnadsåret[2].

Barn som helammas har bättre längd- och viktutveckling under de första levnadsmånaderna men sämre tillväxt efter sex månaders ålder fram till ett års ålder. I välnutrierade populationer är det efter ett års ålder ingen signifikant skillnad mellan (tidigare) helammade barns tillväxt och bakgrundspopulationen.

Vissa barn visar en ”amningspuckel” d.v.s. en övergående ökning i sin placering på vikt- och ofta också längdkurvan under första levnadsåret, detta oavsett bröst- eller flaskuppfödning.


[2] Brittiska expertgruppen för uppföljning av barns tillväxt rekommenderar att man för alla barn följer längd- och viktutvecklingen med månatliga intervall under första levnadshalvåret, varannan månad mellan 6-12 månaders ålder samt var tredje månad därefter. Samma intervall rekommenderas för barn med avvikande tillväxt. Wright et al. British Medical Journal 2010;340:647

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Illustratör Carin Carlsson, illustratör, Ritbolaget, Malmö
Publicerad: 2012-05-15

access_time 2018-03-09 14:06:02

announcement Nyheter

event Kalender