Bedömning av utveckling och kroppsliga drag

[Barnets tillväxt- och mognadsperioder]

I varje bedömning av barns hälsotillstånd och tillväxt ingår värdering av den psykomotoriska utvecklingen och även av kroppsliga fenotypiska drag såsom muskelfunktion, mängd subcutant fett, oproportioneligt små händer och fötter, avvikande bindvävskvalitet inkluderande hår och naglar, kognitiv utveckling och kommunikationsförmåga. Tillväxtproblem är inte sällan en del av en generell, genetiskt betingad, utvecklingsstörning och det är väsentligt att göra en helhetsbedömning som kan vara grunden för adekvat diagnos. Den motoriska utvecklingen kan bedömas t.ex. i relation till den standard för 0-24 månaders ålder som är skapad som en del av WHO:s multicenterstudie av barn 0-5 år från fem länder (Ghana, Indien, Norge, Oman och USA) – ”WHO windows of achievement for six motor development milestones”. Figuren visar åldersintervallen mellan 1:a och 99:e percentilen för respektive färdighet.

Figur 24. WHO:s standard för motorisk utveckling. Från WHO Multicentre Growth Reference Study Group. WHO Motor Development Study, 2006

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Illustratör Carin Carlsson, illustratör, Ritbolaget, Malmö
Publicerad: 2012-07-05

access_time 2018-03-07 14:18:34

announcement Nyheter

event Kalender