Fördjupningskurs i Good Clinical Practice (GCP), distanskurs

Datum
2020-10-01

För er som deltagit i SWEDIABNETs Steg 1 GCPutbildning eller annan basal GCP-utbildning så erbjuder SWEDIABNET kostnsdsfri fördjupningskurs två halvdagar per distans

Även medlemmar i barndiabetesteam, i första hand sjuksköterskor och läkare är välkomna, men också andra kategorier som är intresserade av/involverade i kliniska studier.

Vi kommer att avhandla

  • Repetition av ICH-GCP med utgångspunkt från prövarens ansvar inkl. övning och diskussion
  • Det praktiska arbetet i en klinisk prövning: Inför studiestart (tillstånd, avtal och överenskommelser, praktisk planering)
  • Patientinformation och samtycke – exempel att diskutera
  • Prövarpärm med listor
  • Dokumentation i journal och CRF inkl. källdata
  • Läkemedelshantering
  • Studespecifika moment
  • AE/SAE
  • Monitorering/kvalitetssäkring av studie
  • Avslut och arkivering

Kursintyg utfärdas.

Kursen ges även den 8 oktober 2020

Anmälan till Johnny.Ludvigsson@liu.se och Laila Höljervangen, laila.holjervangen@liu.se senast 15 sept 2020.

 

forum Kommentarer

Kommentera