PM för Neonatal Diabetes uppdaterats

Publicerad
2018-09-17 16:57:12
Skribent

Nu har PM för Neonatal Diabetes uppdaterats på Socialstyrelsens sida för ovanliga diagnoser.

Neonatal Diabetes är också ett av ämnena på vårt kommande höstmöte. Här kommer länk till det uppdaterade dokumentet hos Socialstyrelsen.

www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/neonataldiabetesmellitus.

Hälsningar,

Anna Olivecrona
Ordförande