Angående manipulation av insulinpumpar

Publicerad
2017-03-22 17:25:10
Uppdaterad
2017-03-22 18:25:44
Skribent

Styrelsen har lyft frågan om manipulation av insulinpumpar till Läkemedelsverket. Här kommer deras svar. Se bifogad fil
Med vänliga hälsningar

Anna Olivecrona
Ordförande

forum Kommentarer

Kommentera