Huvudomfångskurvan

[Hur är tillväxtkurvorna gjorda]

Huvudomfångskurvan visas på BVC-kurvdelen enbart för åldrar 0 till 3,5 år efter vilken period huvudomfångstillväxten är liten. För att värdera barnets placering på kurvan behöver man jämföra med föräldrarnas huvudomfång. Medel för vuxna män och kvinnor är cirka 56 respektive 55 cm, vardera med en standardavvikelse på 1,5 cm.

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Publicerad: 2012-05-15

 


access_time 2018-03-08 13:37:21

event Kalender