Längd och vikt ska bedömas tillsammans

[Hur är tillväxtkurvorna gjorda]

Vanligen värderar man förloppen på längd- och viktkurvorna tillsammans. En tydlig spurt på viktkurvan drar normalt med sig en viss spurt även längdmässigt. Avsaknad av längdspurt eller till och med sackande längdutveckling då det finns en markant viktspurt ska anses som onormalt och föranleda medicinsk bedömning av barnet. Vid stillastående vikt under en längre period eller till och med viktnedgång finns ofta somatiska eller psykologiska problem. Viktkurvan illustrerar vikt för ålder men vore mer korrekt om den visade vikt för längd vilket är det primära sambandet. Det finns således ingen parallellitet mellan positionerna på längd-för-ålder och vikt-för-ålder kurvorna. Till exempel indikerar en position av +3 SDS för både längd och vikt en överviktssituation och, tvärtom, positionen -3 SDS för längd och vikt en underviktssituation. I vissa länder som i Norge har man därför använt vikt-för-längdkurva för att registrera barnets viktutveckling. Ett annat mått för ”relativ vikt”, d.v.s. vikt för längd, är BMI som numera rekommenderas internationellt för att följa relativ vikt även i pediatriken.

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Publicerad: 2012-02-09

 


access_time 2018-03-08 11:34:08

event Kalender