Figur 20

[Hur är tillväxtkurvorna gjorda]

Pojkar  Flickor
   

Figur 20. BMI-kurvor 0-18 år för pojkar och flickor. BMI-kurvan är konstruerad i SD-format med medelvärde ±3 SD från Göteborgsbarn födda omkring 1974 (Karlberg 2001). Notera att avstånden mellan SD-linjerna inte är uniforma, BMI är (liksom vikt) inte en normalfördelad variabel.

I BMI-kurvan är föreslagna gränser för övervikt respektive olika grad av obesitas inlagda. Dessa gränser är tänkta att motsvara BMI-värdena 25, 30, 35 och 40 för unga vuxna (dvs. 18 års ålder). Föreslagna nivåer för undervikt grad 1,2 o 3 motsvarande BMI 18,5, 17 och 16 för unga vuxna är också markerade.

 


access_time 2018-03-08 12:08:38

event Kalender