Småbarnsårens tillväxt (BVC-åldrarna)

[Barnets tillväxt- och mognadsperioder]

Under småbarnsåren sker längdtillväxten med efter åldern avtagande hastighet, en treåring växer drygt sju cm/år och en sexåring knappt sex cm/år. Barnen blir genomsnittligt slankare under denna period och den ”relativa vikten”, d.v.s. vikt för längd, representerat av BMI-måttet minskar med ett lägsta värde vid cirka sex års ålder.

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Publicerad: 2012-05-15

access_time 2018-03-07 14:22:03

announcement Nyheter

event Kalender