Den normala initiala viktnedgången efter födelsen

[Barnts tillväxt- och mognadsperioder]

Under de första dagarna efter födelsen förlorar barnet vikt med en genomsnittlig maximal viktnedgång av sex procent tredje levnadsdagen. Den nedre normalgränsen för viktförlust är elva procent. Det bröstuppfödda barnet har genomsnittligt uppnått födelsevikten vid 8 dagars ålder. För att bevaka den omedelbara viktutvecklingen bör, som ett minimum, vikten kontrolleras vid 5 och 10 dagars ålder.

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Publicerad: 2012-05-15

access_time 2018-03-07 14:15:40

announcement Nyheter

event Kalender