Vårmötet och Årsmötet ställs in

Publicerad
2020-03-17 17:06:44
Skribent
Marianne Bergström

På grund av den rådande situationen med covid-19 så ställs delföreningens vårmöte den 8 maj in.
Vi kommer att kontakta våra föreläsare och vi hoppas att de kan tänka sig att hålla sina presentationer på höstmötet istället.

Årsmötet flyttas till höstmötet den 13 november för att möjliggöra för så många som möjligt av er att närvara.

Det är verkligen ett intensivt arbete som pågår nu runt om i landet för att minska de negativa effekterna av covid-19.

Anna Olivecrona
Ordf.

forum Kommentarer

Kommentera