Barndiabetesfonden utlyser minst 22 miljoner kr till forskning 2019.

Publicerad
2019-09-25 13:09:37
Skribent
Marianne Bergström

Barndiabetesfonden väljer i år att lägga ökad vikt vid forskning som specifikt rör typ 1 diabetes, då detta är den vanligaste formen som drabbar barn och ungdom.
I år välkomnar vi därför alla ansökningar som gäller typ 1 diabetes, oavsett åldersgrupp.
Ansökan kan rekvireras från Barndiabetesfondens kansli eller från hemsidan – www.barndiabetesfonden.se
Elektronisk ansökan ska ha inkommit till Barndiabetesfondens kansli senast den 15 oktober 2019. För vidare information och
instruktioner hänvisas till hemsidan och till Barndiabetesfondens kansli.
Inkomna ansökningar remitteras till Barndiabetesfondens vetenskapliga råd för bedömning.
Beslut om utdelning sker i december år 2019.
Barndiabetesfondens kansli
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Tel. 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se

Barndiabetesfondens Styrelse

forum Kommentarer

Kommentera