Kallelse Årsmöte den 4 maj 2018

Publicerad
2018-04-07 14:33:56
Uppdaterad
2018-04-07 14:45:07
Skribent
Marianne Bergström

Föregående årsmötesprotokoll finns på hemsidan. Verksamhetsberättelse för 2017/2018 är på G och publiceras inom kort på hemsidan under ”Om oss/verksamhetsberättelser.
Ni som inte får medlemsavgiften på SLF avi ombeds betala 100 kr till plusgiro 4330585-3. Ange namn och att det gäller medlemsavgift 2018.
Glöm inte heller att anmäla dig till Vårmötet om du inte redan har gjort detta!
Dagordning årsmötet 2018-05-04
Väl mött
Anna Olivecrona

forum Kommentarer

Kommentera