Förnyat upprop för Temaområde diabetes typ 1 inom 1177.se – hårdare påtryckningar från vårdens verksamheter behövs!

Publicerad
2017-11-29 18:10:05
Skribent
Marianne Bergström

Hej!

Nu är det jätteviktigt att vi tillsammans agerar för att en lösning liknande webbportalen Diabit.se kommer in under 1177.se!
Sydöstra Sjukvårdsregionen har beslutat att under 2018 avveckla sitt nuvarande uppdrag för Diabit.

Berörda verksamheter behöver ”trycka på” igen för att få till ett Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177.se!
Inera (som ansvarar för 1177.se) kan då bereda frågan i nytt ljus.

Handlingsförslag: uppvakta er regionledning!
Många av er har även tidigare framfört detta. Involvera er verksamhetschef och uppvakta ledningen i ert landsting/region för ett Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177 Vårdguiden.
Man kan fråga sin regionledning hur de önskar gå vidare i denna diskussion. Använd gärna denna text och länk för mer bakgrund: http://www.diabit.se/1177-diabit

Bakgrund
Behovet av digitalt stöd vid diabetes typ 1 hos barn har föranlett många initiativ globalt och nationellt. Sajten www.diabit.se drivs av vårdpersonal i Regionerna Östergötland, Jönköping och Kalmar. Diabit används från hela landet och allt fler kliniker ansluter sig, senast Umeå och Karolinska sjukhuset i Stockholm. Diabit är prisbelönt med Vårdens IT-pris 2008 och Vitalis stipendiet 2011. Ambitionen har varit att inspirera till en liknande nationell lösning inom 1177.se.

Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177.se föreslogs 2014
Mycket talar för att det vore bra att använda Diabit som en utgångspunkt i utvecklingen av ett nytt Temaområde inom 1177.se. En högkvalitativ nationell digital tjänst med olika ingångar för barn, unga och vuxna föreslogs av 1177.se i förstudier år 2011 och 2014. Detta tillhör 1177:s kärnuppdrag och är i linje med den roll 1177 kan ha för att stötta invånare med långvarig sjukdom.

Brett stöd
Förslaget stöds idag av

  •  Nationellt Programråd Diabetes, SKL
  •  Svenska Barnläkarföreningen – BLF, Delföreningen för Diabetes och Endokrinologi
  • Dietisternas Riksförbund – DRF, Referensgruppen för Diabetes
  • Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård – SFSD
  • Svenska Diabetesförbundet

Er efterfrågan är avgörande!
Organisationerna ovan har uppvaktat Ineras ledning 2017-10-26 och tagits väl emot. Inom Ineras ledning ser man mycket positivt på förslaget, men det räcker inte!
Beslutsprocessen inom nationell vård-IT förutsätter i nuläget en extremt tydlig och enig efterfrågan från verksamheter och regionledningar. Därför är ert teams medverkan i processen jätteviktig!

För yrkesföreningarna och Diabit-projektet
Bästa hälsningar och lycka till!

Sam Nordfeldt, Lena Hanberger

forum Kommentarer

Kommentera