Nya nationella riktlinjer för barn-och ungdoms diabetes

Publicerad
2016-09-19 01:48:19
Uppdaterad
2016-09-19 08:57:37
Skribent
Marianne Bergström

Nu publicerar vi 4 nya delar till Nationella riktlinjer för barn och ungdomsdiabetes. Det finns möjlighet att lämna skriftliga kommentarer. Vi ser gärna att hela diabetesteamet engageras i diskussionen och att ni skriver era synpunkter på hemsidan

4.  Diagnos och omhändertagande av barn och ungdomar med monogen diabetes
5.  Handläggning av diabetes orsakade av cystisk fibros
6. Utbildning inom diabetesvård
7. Diabetes vid öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar

De nationella riktlinjerna kommer att presenteras på höstmötet höstmötet den 18 november!

 

 

forum Kommentarer

Kommentera