Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag vid diabetes hos barn och ungdomar

Publicerad
2019-06-11 17:00:43
Skribent

Barnläkare lägger mycket tid på att skriva intyg. Detta gäller inte minst omvårdnadsbidrag vid diabetes där dessutom bedömningarna från Försäkringskassan varierar över landet. Med syfte att ge ett bättre underlag för bedömning, att öka förutsättningarna för jämlika bedömningar, samt för att minska tidsåtgången för läkare för intygsskrivning så har vi i samråd med Försäkringskassan beslutat att ta fram ett nationellt underlag som kan bifogas läkarutlåtande vid ansökan om omvårdnadsbidrag vid diabetes. Försäkringskassan har samtidigt också genomfört utbildningsinsatser inom området för sina handläggare. I själva läkarintyget för omvårdnadsbidrag ska därmed en hänvisning till detta underlag i de flesta fall räcka, och bara vid komplicerande faktorer ska ytterligare beskrivning av vilket merarbete det innebär för en förälder att sköta och stödja barnets/ungdomens diabetesvård behövas.

Läs igenom och maila era synpunkter på bilagan till Frida Sundberg frida.sundberg@pediat.gu.se som är sammankallande i gruppen som arbetat med detta senast den 15 juli.

Mvh och skön sommar önskar

Anna Olivecrona, ordförande

forum Kommentarer

 • Hej. Ett mycket välskrivet dokument som förhoppningsvis kommer att underlätta för både familjer, vården och FK. Dessutom lite tankeväckande i många delar även för mig som jobbat med diabetes i 20 år.
  Jag funderar lite på en formulering i avsnittet barn 0-7 år. ”Den vuxne måste AKTIVT bevaka det lilla barnets nivåer DYGNET RUNT”.
  Vad menar ni med detta? Jag uppmanar mina föräldrar till sömn nattetid såvida det inte förekommer riskfaktorer för nattlig hypoglukemi såsom föregående uttalad fysiskt aktivitet, interkurrent sjukdom eller annan avvikelse från vardagsmönstret som exempelvis att man är på resa.
  Jag hade gärna sett att ni lyft bort ”aktivt” ur formuleringen.
  Hur ser ni på föräldrarnas insatser nattetid?

  Med vänlig hälsning
  Björn Jönsson, barnkliniken Ystad

  Björn Jönsson

  , 2 juli, 2019 |
 • Tack, vad bra att ni arbetat fram detta! Bra skrivet!
  När kan vi börja använda detta skarpt, tror ni?

  Med vänlig hälsning

  Maria Lodefalk
  Örebro

  Maria Lodefalk

  , 5 juli, 2019 |
 • Hej,
  hoppas att dokumentet kommer till nytta, det kan användas redan nu av den som så önskar.

  Mitt förslag är att vi på höstmötet 15/11 resonerar kring den fråga som tas upp ovan av Björn och ser om texten bör justeras. Det finns många olika åsikter och argument kring detta. Om texten ska vara användbar behöver vi hitta en gemensam formulering som sannolikt delvis kommer att vara en kompromiss.

  vänliga hälsningar
  Frida Sundberg
  Göteborg

  Frida Sundberg

  , 25 september, 2019 |
 • Hej

  Som förälder anser jag många läkare inte ser helheten angående nattliga vak. Många har CGM, FGM,men inte alla, en del har larm, andra inte. Vi är till stor del väldigt många föräldrar som Aktivt har koll nattetid. För vi måste, läkaren säger vi inte behöver men vi har det ändå. För verkligheten är annorlunda. Så jag skulle som förälder uppskatta enormt om ni inte tog bort Aktivt. vi lägger enorm tid nattetid för att få bra blodsocker för att vårt barn ska kunna ha en bra dag dagen efter. Märks om barnet haft blodsocker över 15 flera timmar. Fått flera låga värden under natten, lägg då på om man inte har larm som varnar. Att välja bort aktivt kommer även göra att chansen att få Omvårdnadsbidrag sjunker drastiskt, som det redan gjort. Uppmuntra inte, men förstå verkligheten vi många lever i. Vår läkare ifrågasätter inte när jag berättar om nattliga kollarna, han förstår jag är trött. Den förståelsen tror jag många föräldrar skulle uppskatta att få av sina läkare.

  Magda

  , 21 oktober, 2019 |
 • Hej! Nu är denna tråd ganska gammal, men idag fick vi veta av handläggaren på FK att bifogande och hänvisning av underlaget anses som undermåligt i utredningssyfte.

  De har skickat tillbaka läkarintyget med önskemål om komplettering. Är det någon annan läkare som har fått en begäran om komplettering senaste tiden?

  Melissa Edfeldt

  , 7 januari, 2021 |

Kommentera