Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag vid diabetes hos barn och ungdomar

Publicerad
2019-06-11 17:00:43
Skribent
Marianne Bergström

Barnläkare lägger mycket tid på att skriva intyg. Detta gäller inte minst omvårdnadsbidrag vid diabetes där dessutom bedömningarna från Försäkringskassan varierar över landet. Med syfte att ge ett bättre underlag för bedömning, att öka förutsättningarna för jämlika bedömningar, samt för att minska tidsåtgången för läkare för intygsskrivning så har vi i samråd med Försäkringskassan beslutat att ta fram ett nationellt underlag som kan bifogas läkarutlåtande vid ansökan om omvårdnadsbidrag vid diabetes. Försäkringskassan har samtidigt också genomfört utbildningsinsatser inom området för sina handläggare. I själva läkarintyget för omvårdnadsbidrag ska därmed en hänvisning till detta underlag i de flesta fall räcka, och bara vid komplicerande faktorer ska ytterligare beskrivning av vilket merarbete det innebär för en förälder att sköta och stödja barnets/ungdomens diabetesvård behövas.

Läs igenom och maila era synpunkter på bilagan till Frida Sundberg frida.sundberg@pediat.gu.se som är sammankallande i gruppen som arbetat med detta senast den 15 juli.

Mvh och skön sommar önskar

Anna Olivecrona, ordförande

forum Kommentarer

Kommentera