DIP Barn

Datum
2020-03-23 - 2020-03-26

Plats: Hotel Skeppsholmen , Stockholm

Målgrupp: Det tvärprofessionella diabetesteamet, (Läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, dietist) inom barn- och ungdomsmedicin

Mer information…

forum Kommentarer

Kommentera