Reviderade egenvårdsplaner vid diabetes

En av SFPED utsedd arbetsgrupp har arbetat med en uppdatering av egenvårdsplanerna för förskola och skola för barn med typ 1 diabetes.

Nu finns Egenvårdsplan för förskolan 2.0 och Egenvårdsplan för skola 3.0 upplagda på SFPED:s hemsida.

Egenvardsplan-diabetes-skola 3.0 final

Egenvårdsplan-diabetes- förskola 2.0 final


Publicerad
2023-11-20 av Anton Holmgren