Diabetes

Vårdprogram Diabetes

diabeteskap2 Ispadlogo
Svensk version 2016/2017; ska revideras 2019 ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018
 1.  Definition, epidemiologi och klassifikation  2017-05-02 Definition, epidemiology, and diagnosis and classification
 2. Faser av typ 1 diabetes hos barn och ungdomar 2017-03-17 Stages of type 1 diabetes in children and adolescents
 3.  Type 2 diabetes mellitus in youth
 4. Diagnos och omhändertagande av barn och ungdomar med monogen diabetes 2017-05-01 The diagnosis and management of monogenic diabetes in children
and adolescents
 5. Handläggning av diabetes orsakade av cystisk fibros 2017-05-02 Management of cystic fibrosis-related diabetes in children and adolescents
 6. Utbildning inom diabetesvård
2017-05-02
Diabetes Education in children and adolescents
 7. Diabetes vid öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar 2017-01-01 The delivery of ambulatory diabetes care
 8.  Uppföljning och bedömning av glucoskontroll  2017-01-01  Assessment and monitoring of glycemic control
 9. Insulinbehandling 2017-03-07  Insulin treatment
10.  Kostråd till barn och ungdomar med diabetes 2017-05-05  Nutritional management
11.Ketoacidos och hyperosmolärt syndrom hos barn och ungdomar 2017-02-10  Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hypersmolar state
12. Handläggning av hypoglykemi hos barn med diabetes 2017-01-01  Assessment and management of Hypoglycemia
13. Handläggning och insulinjustering hos barn med Diabetes typ 1 vid sjukdom med eller utan feber 2018.01.20  Sick day management
14. Fysisk aktivitet och diabetes  2019-10-20  Exercise
15. Diabetes och kirurgi
2021-06-23
Management of children with diabetes requiring surgery (AP oct 2018)
16. Psykologiskt stöd till barn och ungdomar med typ 1 diabetes 2019-10-20  Psychological issues
17. Diabetes hos ungdomar 2018-07-10  Adolescence
18. Makrovaskulära komplikationer 2017.05-08

Nefropati hos barn och ungdomar med diabetes 2019-10-20

Diabetisk retinopati (ögonskada) 2019-10-20

 Microvascular and macrovascular complications
19.  Other complications and associated conditions

 

20.  Managing diabetes in preschool children
21.  Diabetes Technologies
 Riktlinjer CGM/FGM

Glukosmätning vid insulinbehandlad diabetes hos barn

Datum 201710-24 
 Riktlinjer för insulinpump för barn och ungdomar med T1DM Datum Maj 2015
MiniMed 670g, hybrid closed loop insulinpump NT-råd….  /2018-11-15 Datum 2019-02-21
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar© Sveriges Kommuner och Landsting, 2017,
Best.nr: 5336
Redaktör: Annelie Petersson
Produktion: KombineraDatum 2018-11-21
Egenvårdsplan för skolan version 2.0 Datum 2018-06-30
Egenvårdsplan för förskolan, version 1.0 Datum 2019-06-04
Bilaga till läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag vid diabetes hos barn och ungdomar Datum 2020-03-10  (stavfel rättat 20-09-28)
Ketoacidos (DKA) och hyperosmolärt hyperglykemiskt koma (HHC) vid diabetes
Författare: Ragnar Hanås, Miriam Pettersson, Anna Olivecrona och Stefan Särnblad
Datum: 2021-05-24 (Uppdaterad)
Ispadlogo ISPAD Guidlines 2018

specifikt till DKA — kap 11


access_time 2021-10-25 18:29:15

forum Kommentarer

 • Hej!
  Fint med uppdaterat DKA-PM!!
  Dock så undrar jag om snabb rehydrering för vikterna 45-80 kg blev rätt? Nu ska en 80 KG person rehydreras med 1000 ml/tim…
  MVH
  Torun

  Torun Tobjörnsdotter

  , 25 maj, 2021 |
  • Hej Torun,

   Fint att du läser noggrant! Ja, det är 12,5 ml/kg som ges i 1, max 2 tim.

   Men redan 2018 hade vi tagit bort spärren på vätska för de som väger lite mer. Se dock brasklappen ang. obesa patienter.

   Om du hittar en annan tabell i en Akutpediatrikbok så är denna för gammal och bör slängas!

   Vänl hälsn,

   Ragnar

   PS Svarade i början på juni men det tycks ha kommit bort

   Ragnar Hanås

   , 23 juni, 2021 |

Kommentera