Diabetes

Vårdprogram Diabetes

diabeteskap2 Ispadlogo
Svensk version 2016/2017; ska revideras 2019 ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014
 1.  Definition, epidemiologi och klassifikation  2017-05-02  Definition, epidemiology, and diagnosis and classification
 2. Faser av typ 1 diabetes hos barn och ungdomar 2017-03-17 Phases of Type 1 Diabetes
 3.  Type 2 diabetes
 4. Diagnos och omhändertagande av barn och ungdomar med monogen diabetes 2017-05-01 The Diagnosis and Management of Monogenic diabetes
 5. Handläggning av diabetes orsakade av cystisk fibros 2017-05-02  Management of cystic fibrosis-related diabetes 
 6. Utbildning inom diabetesvård
2017-05-02
 Diabetes education
 7. Diabetes vid öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar 2017-01-01 The delivery of ambulatory diabetes care
 8.  Uppföljning och bedömning av glucoskontroll  2017-01-01  Assessment and monitoring of glycemic control
 9. Insulinbehandling 2017-03-07  Insulin treatment
10.  Kostråd till barn och ungdomar med diabetes 2017-05-05  Nutritional management
11.Ketoacidos och hyperosmolärt syndrom hos barn och ungdomar 2017-02-10  Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hypersmolar state
12. Handläggning av hypoglykemi hos barn med diabetes 2017-01-01  Assessment and management of Hypoglycemia
13. Handläggning och insulinjustering hos barn med Diabetes typ 1 vid sjukdom med eller utan feber 2018.01.20  Sick day management
14.  Exercise
15. Diabetes och kirurgi 2017-04-23  Management of children with diabetes requiring surgery
16.  Psychological issues
17. Diabetes hos ungdomar 2018-07-10  Adolescence
18. Makrovaskulära komplikationer 2017.05-08  Microvascular and macrovascular complications
19.  Other complications and associated conditions
20.  Managing diabetes in preschool children
21.
 Riktlinjer CGM/FGM

Glukosmätning vid insulinbehandlad diabetes hos barn

Datum 201710-24 
 Riktlinjer för insulinpump för barn och ungdomar med T1DM Datum Maj 2015
MiniMed 670g, hybrid closed loop insulinpump NT-råd….  /2018-11-15 Datum 2019-02-21 (NY)
Barn med typ 1-diabetes NATIONELLT VÅRDPROGRAM FÖR BEHANDLING MED INSULINPUMP OCH KONTINUERLIG GLUKOSMÄTNING

© Sveriges Kommuner och Landsting, 2018 Bestnr: 5465 Text: Nationella arbetsgruppen för diabetes

Datum 2018-03-22

Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar© Sveriges Kommuner och Landsting, 2017,
Best.nr: 5336
Redaktör: Annelie Petersson
Produktion: Kombinera

Datum 2018-11-21

Egenvårdsplan för skoldagen   Datum 2018-06-30
Egenvårdsplan för förskolan Datum 2019-06-04  (NY)
Ketoacidos (DKA) och hyperosmolärt hyperglykemiskt koma (HHC) vid diabetes
Författare: Ragnar Hanås, Miriam Pettersson, Anna Olivecrona och Stefan Särnblad
Datum2019-02-19
Ispadlogo ISPAD Guidlines 2014

specifikt till DKA — kap 11


access_time 2019-06-05 11:59:30

forum Kommentarer

Kommentera

event Kalender