Mätutrustning och mätteknik

[Hur ska mätningarna gå till]

Det behövs ingen avancerad mätutrustning för att göra kvalificerade mätningar. Det viktigaste är att man är medveten om sin mätteknik och att alla som mäter barnet använder samma teknik. Längdmätarens montering ska vara stabil och en kalibrerad måttstock ska finnas tillgänglig så att man med jämna mellanrum kan kontrollera att längdmätaren ger konstanta värden. Golvet under mätaren ska vara plant och fast utan någon matta. Eftersom man kan behöva använda mätningarna för att dokumentera tillväxtförlopp, dvs. tillväxthastigheter, är det nödvändigt att det finns både en bra precision och reproducerbarhet vid alla rutinmätningar. Den största osäkerheten ligger i barnet självt som kan sträcka upp sig eller sjunka ihop och det är därför viktigt att ha ett bra samarbete med barnet under mätningarna. Tidpunkten på dagen har också betydelse om man ska använda mätningar med kortare intervall för att beräkna tillväxthastighet. Längden är regelbundet störst tidigt på morgonen och kan minska upp till 2 cm under dagen, beroende på att diskerna mellan kotkropparna pressas samman. Den snabbaste minskningen sker under de tidiga morgontimmarna efter uppstigandet. Denna minskning kan inte korrigeras genom att man sträcker upp barnet. Det kan därför vara av värde att anteckna tidpunkten för mätningen såväl som vem som utför mätningarna. Barnet ska mätas i underkläderna, dels för att få riktiga viktmått men också för att kunna kontrollera och påverka barnets positionering vid längdmätningen. Det ska påpekas att den vanligaste orsaken till avvikande förlopp på tillväxtkurvorna är inprickning på fel ålder eller inprickning med fel måttangivelse. Om kurvpositionen avviker tydligt från föregående mättillfälle bör man kontrollera att tidigare mätvärde är korrekt inprickat.​

Vikt Vikten anges initialt i gram och senare i kg med två decimaler och till sist med en decimal.
Längd Barn under två års ålder mäts liggande. En person håller barnets huvud mot huvudplattan. Barnet ska titta rakt upp. Ytterligare en person sträcker barnets ben genom att försiktigt trycka ned knäna mot underlaget och ser till att båda fötternas fotsulor ligger an mot fotplattan med tårna rakt upp. Läs av först då du är nöjd med barnets position. Skalan läses av till närmaste millimeter. Om värdet blir ett jämnt antal centrimetrar anges ändå resultatet med en decimal – t.ex. 97,0 cm för att man ska veta mätnoggrannheten. Liggande längdmätning ger ett värde cirka 1 cm längre än stående. Det är därför adekvat att på kurvan ange då man övergår från liggande till stående mätningar.Vid stående mätning ska barnets fötter positioneras intill varandra med hälarna mot väggen. Kontrollera att barnet sträcker upp ordentligt utan att hälarna lyfter från underlaget. Axlarna ska inte vara upplyfta. Barnet ska titta rakt framåt. Barnets ska andas normalt. Mät inte då barnet håller andan. Se till att mätstickan ligger an mot barnets huvud med ett lätt tryck. Läs av först då du är nöjd med barnets position.
 
Huvudomfång Mäts med ett vanligt måttband över det största omfånget. Avläs först sedan måttbandet sträckts ordentligt kring huvudomfånget. Måttet anges i cm med en decimal.
 
Midjemått Midjemåttet mäts med ett vanligt måttband mitt emellan översta delen av höftbenskammen och nedersta revbenet (alltså inte i navelhöjd) efter en normal utandning. Måttet anges i cm med en decimal.
Sitthöjden Denna mäts genom att använda en pall av känd höjd som kan subtraheras från det uppmätta måttet och som kan ställas tätt mot väggen under längdmätaren. Barnet ska sitta på pallen mot väggen med så uträtad svank som möjligt och sträcka upp sig så mycket som möjligt. Avläs då mätstickan ligger an mot huvudet med ett lätt tryck. Sitthöjdsmätningar kräver uppmärksamhet på tekniken och ett bra samarbete med barnet för att få reproducerbara resultat. Glöm inte att dra av pallens höjd från mätvärdet innan du för in resultatet. Genom att därefter dividera sitthöjden med totallängden får man sitthöjdens procentuella andel av längden som kan föras in i sitthöjdsprocentkurvan.
Armspann Armspannsmåttet mäts som längsta avståndet mellan händernas fingertoppar. Barnet står med ryggen mot väggen och sträcker ut armarna maximalt. Om man är två personer som kan mäta kan en lätt dragning appliceras för att maximera armspannet varefter yttersta änden på det längsta fingret markeras med blyertspenna på väggen. Därefter kan detta avstånd mätas med måttband. Om bara en mätperson är tillgänglig kan armspann mätas genom att placera barnet med handen i ett hörn som då definierar den ena änden av måttet.
Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Illustratör Carin Carlsson, illustratör, Ritbolaget, Malmö
Publicerad: 2012-02-09

 


access_time 2018-03-07 14:25:53

event Kalender