Huvudomfångstillväxt

[Barnets tillväxt- och mognadsperioder]

Skalltillväxten speglar hjärnans tillväxt som är dramatisk under första levnadsåret med en genomsnittlig huvudomfångsökning på 12 cm från ett värde av cirka 35 cm vid födelsen. Andra året minskar ökningen drastiskt till knappt 3 cm. Redan under tredje och fjärde åren är ökningstakten marginell med respektive 1 och 0,7 cm. En avvikande position på huvudomfångskurvan bör jämföras med föräldrarnas huvudomfång. Nomogrammet i Figur 5 kan användas för att beräkna medelvärdet uttryckt i SDS för familjen.

I vissa familjer förekommer som ett normalt fenomen extra stora huvuden och tvärtom extra litet skallomfång i andra familjer. En vuxen man/kvinna har ett genomsnittligt huvudomfång av cirka 56/55 cm (se Figur 22). Längre individer har större huvudomfång, t.ex. har en vuxen man som är 190 cm lång genomsnittligt två cm större skallomfång än en som är 170 cm.Vid en tydlig acceleration på huvudomfångskurvan ska upprepade mätningar med täta mellanrum göras eftersom man måste misstänka att en störning i cirkulationen av hjärnvätska föreligger (hydrocefalus). Om en tydlig asymmetri av huvudformen utvecklas bör detta bedömas av barnläkare för att utesluta en för tidig suturslutning mellan skallens ben. Minskad tillväxt av huvudomfånget med klar sänkning i positionen på kurvan bör också uppmärksammas eftersom detta någon gång kan vara förenat med störning av den kognitiva utvecklingen.

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Publicerad: 2012-05-15

access_time 2018-03-07 14:21:16

event Kalender