Tillväxt

Fokusområde — Tillväxt och kroppslig mognad

Sidan är under uppbyggnad. Beräknas vara klar till  2018-03-31

Barnets tillväxt- och mognadsperioder

Förändringar av kroppsproportioner

Hur ska mätningarna gå till

Hur är tillväxtkurvorna gjorda

Positionen i tillväxtkurvan

Remiss

Sekulära trender för längd, vikt och pubertetsutveckling – ett mått på förändringen av socioekonomiska förhållanden och nutrition

Target – medelföräldralängd

Tillväxt och kroppslig mognad – en Handledning för Användning av Tillväxtkurvor i Hälso- och Sjukvården för Barn och Ungdomar

Tillväxttempo


Referenser

Rekommenderad litteratur och kurvreferenser

 


access_time 2018-03-08 11:23:15

event Kalender