Styrelsen

Namn Adress Mandatperiod
Anna Olivecrona
Ordförande
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Q2:05
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
tfn vx  08-  517 700 00
anna.olivecrona@sll.se
maj 2015 – maj 2018
Klas Ekström
Sekreterare
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Q2:05
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
tfn vx  08-  517 700 00
klas.ekstrom@sll.se
 maj 2013 – maj 2019
Bengt Lindberg
Kassör
Skånes universitetssjukhus Malmö
Barn- och ungdomsmedicin
205 02 Malmö
tfn vx 040-33 10 00
bengt.lindberg@skane.se
maj 2017 – maj 2020
Frida Sundberg
Ledamot
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Diabetesmottagning  barn
416 85 Göteborg
tfn vx 031-342 10 00
frida.sundberg@vgregion.se
maj 2017- maj 2020
Ola Nilsson
Ledamot
Örebro universitet
Institutionen för Medicinska Vetenskaper
Campus USÖ, rum C1213
701 82 Örebro
tfn vx 019-30 30 00
ola.nilsson@ki.se
maj 2015 – maj 2018
Karin Åkesson-Elfvin
Ledamot
Länssjukhuset Ryhov
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken,
551 85 Jönköping
tfn vx 010-241 00 00
karin.akesson.elfvin@rlj.se
maj 2015 – maj 2018
Anna Nordenström
Ledamot
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Q2:05
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
tfn vx 08-517 700 00
anna.nordenstrom@ki.se
maj 2017- maj 2020

 

Uppdrag Namn Mandatperiod
Revisor Hans Fors 1 år till  maj 2018
Revisorssuppleant Eva Örtqvist 1 år till maj 2018
Valberedning Svante Norgren
sammankallande
maj 2015 – maj 2018
Annelie Carlsson maj 2015 – maj 2018
Anna-Lena Fureman maj 2015 – maj 2018

 


access_time 2017-10-25 23:56:26

forum Kommentarer

Kommentera