Arbetsgrupper

Nationella rådsgruppen för tillväxtstörningar
Peter Bang, peter.bang@liu.se , sammankallande (mandatperiod 2017-2019)

Jan Gustafsson
Elena Lundberg
Hans Fors
Jovanna Dahlgren
Lars Hagenäs
Ricard Nergårdh
Svante Norgren
Maria Elfving
Anna-Lena Fureman
Anna-Karin Albin
Maria Lodefalk
Anton Holmgren
Karin Åkesson
 jan.gustafsson@kbh.uu.se
elena.lundberg@umu.se
hans.fors@vgregion.se
jovanna.dahlgren@vgregion.se
lars.hagenas@ki.se
ricard.nergardh@ki.se
svante.norgren@sll.se
maria.elfving@skane.se
annalena.fureman@regionjh.se
Anna-Karin.Albin@skane.se
maria.lodefalk@regionorebrolan.se
Anton.Holmgren@regionhalland.se
karin.akesson@rjl.se


Delföreningens arbetsgrupp för utbildningsfrågor

Frida Sundberg (sammankallande), Anna-Karin Albin, Jovanna Dahlgren, Klas Ekström (till 2018)

Delföreningens arbetsgrupp för vårdprogram/PM
Anna Nordenström (sammankallande), Johan Svensson, Anna-Lena Fureman

Registerhållare i nationella tillväxthormonregistret
Jovanna Dahlgren (Mandat till 2018)

Registeransvarig för NDR/SWEDIABKIDS
Karin Åkesson (2015-2018)


access_time 2017-10-25 02:15:10

announcement Nyheter

event Kalender