Världsdiabetesdagen

Datum
2017-11-14

Dagens Medicin Agenda och Nationella diabetesteamet bjuder in till Världsdiabetesdagen 2017. Programmet tar sikte på nya utmaningar i diabetesvården med patienter från många kulturer och olika gruppers behov av riktad kommunikation.

Mer information…

announcement Nyheter

event Kalender