Postrar till Diabetologiskt Vårmöte

Publicerad
2018-12-27 17:51:45
Skribent
Marianne Bergström

Nu vänder det mot ljusare tider och vår. Den 13-15/3 är det Diabetologiskt Vårmöte, ett samarrangemang mellan BLF endodiab, Svensk Förening för Diabetologi samt Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. Mötet hålls i Stockholm och har ett spännande och omfattande program (länk till hemsidan för Diabetologiskt Vårmöte i Stockholm 13-15/3 2029 )

Under mötet kommer det att finnas en postersession och vi uppmuntrar alla medlemmar att presentera aktuella arbeten inom barndiabetologisk FoU. Vi hoppas på att detta forum kunna ge en bred bild av aktuell barndiabetesforskning i Sverige, både i stort och smått. Såväl helt nya abstrakt som abstrakt presenterade på internationella konferenser under 2018 är välkomna.

Abstrakt sänds till Karin Åkesson karin.akesson@rjl.se, Barndiabetologisk Vetenskaplig Sekreterare i BLF endodiab senast 19-01-18.

forum Kommentarer

Kommentera